SKÅNE

Lugnare körning i helgtrafiken har gett färre olyckor

Midsommartrafiken i Skåne var i år ganska lugn, jämfört med tidigare år. På Vägverket tror man att det kan ha att göra med att bilisterna ändrat beteende.

Statistiskt sett var trafiken under årets midsommarhelg lite lugnare än tidigare år. Olyckorna var förvisso något fler men antalet allvarliga olyckor har minskat.

Från polisen uppger man att det framförallt är viltolyckorna som drar upp statistiken. Där har nästan en fördubbling skett.

På Vägverket håller man framförallt koll på olyckor med allvarliga personskador. Förutom mc-olyckan med dödlig utgång i Helsingborg i fredagsnatt har det inte varit några allvarliga olyckor i länet.

Malin Bergkvist, pressinformatör på Vägverket i Skåne tror att minskningen av allvarliga olyckor framförallt beror på en attitydförändring. Att folk helt enkelt börjar att ta det lite lugnare under de trafikintensiva helgerna.

På senare år har antalet olyckor ökat kraftigt fram till förra året då en drastisk minskning skedde och den nedåtgående trenden verkar alltså hålla i sig även under 2008.