Privata vårdbolag tar hand om äldre i allt fler kommuner

Alltmer vård av gamla drivs i privat regi i de skånska kommunerna. Hela vårdhem läggs ut på entreprenad i kommun efter kommun. I Lomma, Lund, Malmö, Höganäs Ystad och Helsingborg är trenden tydlig.

Antalet anställda inom privat vård har också fördubblats på tio år och fler blir det efterhand. Politikerna inom socialdemokratin har svängt och borgerliga med privatiseringsambition har fått makt i fler kommuner, Inom fem år är var fjärde inom vården privatanställd. Idag tittar vi närmare på den skånska äldrevården.