Malmö

Malmöpolisen får nytt polishus i Toftanäs

Regeringen har nu gett polismyndigheten i Skåne klartecken att skriva kontrakt med Skanska för bygget av ett nytt polishus i Toftanäs utanför Malmö.


Det nya polishuset är en del i en omfattande omflyttning av polisens verksamhet i Malmö de närmsta åren där piketen och trafikenheten är några av de som kommer att flyttas.

– Tanken är att både piketen och trafikenheten snabbt ska kunna nå våra huvudtrafikstråk samtidigt som tomtmarken är billigare där, berättar Jan Cornskiöld, projektledare på polisen.

Polisen i Malmö har ett par stökiga år framför sig när flera enheter ska flyttas. Det som idag kallas ”det nya polishuset” vid Drottninggatan ska från och med 2012 fungera som ett rättscentrum där polis- åklagar- och ekobrottsmyndigheten samlas tillsammans med domstols- och kriminalvårdsverket.

Därmed lämnar polisen fem fastigheter, bland annat det klassiska polishuset på Davidshalls torg men också det på Sallerupsvägen varifrån piketbilarna idag utgår.

Det nya polishuset i Toftanäs ska stå klart 2010 och kommer rymma bland annat piketstyrkan och länskommunikations-centralen. Totalt kommer det att kosta runt 300 miljoner kronor att bygga.

Det blir ett hus specialgjort för polisens behov, bland annat med vårens råndrama i Göteborg i minnet, där polisen i princip stängdes in i ett av sina centrala polishus. De nya lokalerna behövs när polismyndigheten i Skåne växer.

– Vår länskommunikationscentral betjänar ju idag även Blekinge län och i framtiden kan bevakningsområdet komma att växa ytterligare, säger Jan Cornskiöld.