KRISTIANSTAD

Regeringsrätten kortar arbetstider för styckare

Styckarna på Scans slakteri i Kristianstad kommer i framtiden inte att få stycka kött mer än sex timmar om dagen. Det är resultatet efter att Scans överklagan mot Arbetsmiljöverket har fått avslag av regeringsrätten.

Ett beslut som innebär en tuffare konkurrenssituation mot utländska slakterier.

– Vi hade inte överklagat om vi inte hade känt en konkurrens från det importerade köttet, säger personalchefen i Kristianstad Per Levin.

Nu följer ett arbete för anläggningen att tillsammans med facket komma fram till hur man ska lägga upp de anställdas arbetsschema. En styckare får från och med den 31 december inte arbeta med kniv mer än sex timmar per dygn eftersom arbetet medför risk för belastningsskador.

Och det var redan 2006 som arbetsmiljöverket gjorde inspektioner av Scans anläggningar och kom då bland annat fram till kravet på max 6 timmar med kniv. Ett förslag som Scan sedermera överklagade och nyligen fick avslag på från regeringsrätten. 

– Jag undrar varför man överklagade detta från början eftersom man enligt utsago haft för avsikt att genomföra det här hela tiden, säger Peter Ekström, huvudskyddsombud på Scan i Kristianstad som tycker att de senaste två årens fördröjning har varit ett slöseri med tid.