KRISTIANSTAS

Föräldrapar misstänkta för spädbarnsmisshandel frias

Det föräldrapar från nordöstra Skåne som varit misstänkta för grov misshandel av sin dotter är nu friade från misstankar.

Bevisningen höll inte. Enligt åklagaren gick det inte att fastställa vem av föräldrarna som misshandlat flickan eller om de gjort det tillsammans.

Det var under hösten förra året som föräldrarna, som är i 30-års åldern, misstänktes ha misshandlat sin dotter då bara ett spädbarn. Läkarutlåtanden visade att flickan utsatts för en typ av våld som kallas ”shaken baby syndrome”. Flickan hade alltså skakats och det är något som kan ge allvarliga hjärnskador.

Paret häktades av Kristianstad tingsrätt i slutet av februari i år eftersom åklagare Eva Norberg ansåg att det fanns risk att de skulle undanröja bevis eller försvåra utredningen om de var på fri fot. Två veckor senare släpptes de ur häktet, men utredningen mot dem fortsatte och i maj hölls nya förhör med mannen och kvinnan.

Men nu har utredningen lagts ner. Enligt Eva Norberg gick det inte att bevisa vem eller vilka som misshandlat flickan. Att det skulle vara någon annan än föräldrarna är inte troligt, säger hon, men eftersom det inte går att visa vem av föräldrarna som gjort det, eller om de misshandlat dottern tillsammans, går det inte att åtala dem.

Flickan är omhändertagen av socialtjänsten enligt LVU, Lagen om vård av unga. Vad som nu händer med flickan finns det idag ännu inga uppgifter om, det ska socialtjänsten besluta.