HELSINGBORG

Ingen döms för utsläppen i Lyabäcken

Miljöåklagare Ingvar Wennersten kommer inte överklaga domen från Helsingborgs tingsrätt där två chefer vid Banverket och Skanska-Vinci som stått åtalade för miljöbrott, frikändes.

Det innebär att ingen kommer att dömas för utsläppen som förorenade Lyabäcken på Hallandsåsen sommaren 2003 i samband med en provborrning för tunnelbygget.

Tingsrätten slog fast att utsläppen kom från provborrningen, men den ansåg inte att de åtalade cheferna varit oaktsamma i samband med utsläppen.