Jordbruksverket vill få bukt med envis salmonella

Jordbruksverket tar nu kraftfullare tag för att bekämpa ett salmonellautbrott i Skåne. Smittan är nu spridd till tre djurbesättningar i den sydvästra delen av länet.

– Vi kommer intensifiera bekämpningen och det kan också bli aktuellt att avliva fler djur för att minska smittrycker i besättningarna, säger Bengt Larsson, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Det var ungefär ett år sedan som salmonella av typen Reading upptäcktes på en gård i Sydvästra Skåne. Nu under våren har det konstaterats att sjukdomen spridits till ytterligare två gårdar i närheten. Jordbruksverket ska nu sätta in kraftiga åtgärder för att förhindra att smittan sprids vidare, men det är inte bara nötkreaturen som ska testas.

– Med hjälp av kommunen och Anticimex ska vi ta prover på fåglar och råttor för att se om de är infekterade, säger Bengt Larsson.