Malmö

Förare bryter mot reglerna

Många förare av tunga fordon struntar i reglerna som gäller i miljözonen i centrala Malmö. Regler som finns till för att minska utsläpp av kväveoxid och andra farliga partiklar.

– Det bryts mot det dagligen, det är helt klart, säger Thomas Modigh, som är chef för trafikpolisen i Malmö.

Sedan 1996 finns en miljözon i Malmö, som sträcker sig över alla de centrala delarna. Här är reglerna hårda för alla tunga fordon. Generellt krävs att fordonen är miljöklassade för att de ska få köra här och att de inte är äldre än sex år. Strider man mot reglerna får man böter. Men enligt Tomas Modig på trafikpolisen i Malmö struntar många i reglerna eller så känner inte förarna till att de finns.

På gatukontoret i Malmö har man legat lågt med att motverka problemen i miljözonerna. Enligt deras beräkningar följer 95 procent av de svenska fordonen reglerna och halterna av kväveoxid i centrum har sjunkit sedan 1996. Men det är svårt att veta om det är en direkt effekt av miljözonen.

– Det genomförs åtgärder hela tiden för att förbättra miljön, säger Urban Nordh, ingenjör på gatukontorets trafikavdelning i Malmö.