Lund

Nya rutiner ska få patienter som äter för dåligt att äta bättre

Var tredje patient riskerar att drabbas av undernäring på universitetssjukhuset i Lund. För att förebygga det har sjukhuset nu tagit fram en handlingsplan.

– Sjukdom och behandling leder ofta till en sämre aptit, säger dietisten Jeanette Sjölander, en av dem som arbetat med handlingsplanen.

Idag finns inga fast rutiner för hur man ska uppmärksamma och åtgärda undernäring hos patienter på universitetssjukhuset i Lund.

Därför har en styrgrupp, på uppdrag av sjukhusledningen, arbetat fram en handlingsplan för att få bukt med problemet.

I handlingsplanen ingår bland annat att identifiera de patienter som ligger i riskzonen för undernäring och att dessa sedan får extra energirik eller berikad kost och att patienten får fler mellanmål under dagen.

Bra och anpassad kost spelar en viktig roll för patienternas tillfrisknande. Det menar Åke Nilsson, medicinskt ansvarig för nutritionslära på sjukhuset och som också sitter med i styrgruppen. Det kan till och med vara en fråga om liv och död.

– Bland de allra svårast sjuka patienterna kan man påverka överlevnaden, och bland kroniskt sjuka cancerpatienter kan vi också påverka prognosen och livskvaliteten, säger Åke Nilsson, medicinskt ansvarig för klinisk näringslära på universitetssjukhuset i Lund.

Handlingsplanen har inte antagits än men kommer att presenteras för sjukhusledning i höst.