Malmö

Diskussionerna runt Rooseum fortsätter

Vid ett möte om konstmuseet Rooseums framtid på fredagen kom parterna Malmö stad, Region Skåne och kulturdepartementet överens om att diskutera vidare om ekonomin.

Fortfarande finns ingen överenskommelse om hur Moderna museets övertagande av lokalerna ska finansieras.

Region Skåne har tidigare deklarerat att man kan tänka sig skjuta till mer pengar, men fortfarande saknas mellan 2 och 4 miljoner kronor per år för att projektet ska gå ihop.