Skåne

OK odla genmodifierat - men godkända grödor saknas

Det kan nu vara fritt fram att börja odla genmodifierade grödor. Jordbruksverket har nämligen fastslagit regler för hur odlingen ska gå till. Problemet är emellertid att det än så länge inte finns några grödor att odla.

Det Jordbruksverket tagit beslut om är bland annat att man måste märka upp produkterna som man säljer, så att det tydligt står att de innehåller GMO. Dessutom måste man till exempel ha minst 50 meter mellan ett majsfält med GMO och ett vanligt majsfält för att förhindra spridning.

Problemet är att det saknas grödor att odla. Den enda EU-godkända växten är en majssort som är resistent mot en viss typ av fjärilslarv – en larv som inte ens finns i Sverige.

Det man är intresserad av att odla här är en potatis med ändrad stärkelsesammansättning. Potatisen ska inte ätas utan är tänkt att användas till pappersproduktion.

Potatisen ägs av Plant Science Sweden som bland annat har testodlingar av GMO utanför Kristianstad. Enligt företagets informationsansvarige Kristofer Vamling så tror man sig snart få potatisen godkänd. Deras ansökan har nu cirkulerat runt bland EU:s instanser i 10 år.