Malmö

Namn spelar mindre roll för sommarjobb

Det har blivit lättare för ungdomar med utländska namn att få kommunala sommarjobb i Malmö. För ett tiotal år sedan fick bara en minoritet av de sökande en plats, men idag ser det annorlunda ut.

– Från början så var det väldigt svårt att få in ungdomar med invandrarnamn på arbetsplatserna, för man var lite rädd och osäker och undrade väldigt mycket, säger Asta Sandquist, som är chef för Malmö stads Ung i sommar som har hand om sommarjobben för ungdomar.

När Ung i sommar startade för 15 år sedan fick mindre än hälften av Malmös ungdomar med invandrarbakgrund som hade sökt ett sommarjobb en plats, ungefär 18 av 45 procent. Nu för tiden får samma andel som har sökt också ett jobb.

– Arbetsplatserna ställer bara en enda fråga idag, och det är om ungdomarna kan svenska, säger Asta Sandquist.

Även om Ung i sommar har jobbat aktivt med att få invandrarungdomar att få sommarjobb genom att göra intervjuer och rekommendera personer för arbetsgivaren, så tror Asta Sandquist att den stora anledningen till att fler får jobb är en helt annan.

– Jag tror att man har vant sig. Det är ju vår framtida arbetskraft, och det är jätteviktigt att alla får samma möjlighet, säger hon.