Skåne

Klartecken för skånska hastighetsförändringar

Vägverkets förslag om förändrade hastigheter på Europavägarna i Skåne har godkänts av de flesta remissinstanser och förblir därför oförändrat.

Kommuner, Länsstyrelsen, Skånetrafiken och andra berörda har fått ge synpunkter på förslaget, och det finns några mindre invändningar.

Till exempel protesterar Naturskyddsföreningen mot att man inför 120 kilometer i timmen som hastighetsgräns, eftersom det ökar koldioxidutsläppen. Örkelljunga kommun vill å sin sida gärna ha en längre sträcka med 120.

Synpunkterna leder emellertid till några förändringar i Vägverkets förslag, och därmed ser det ut som om förändringen genomförs till hösten som planerat.

Det innebär tiostegsintervaller mellan 50 och 120 kilometer i timmen, som bättre än idag ska spegla vägstandarden.

E4 norr om Örkelljunga höjs till exempel till 120 och flera sträckor på E22 sänks till 80 eller 100 kilometer i timmen.