Skåne

Förbereder för fruktad smitta

Jordbruksverket förbereder sig för ett eventuellt utbrott av sjukdomen blåtunga. Veterinärer runt om i landet sätts nu i beredskap för att kunna genomföra en massvaccination, om smittan närmar sig Sveriges gränser.

Risken är stor att smittan i så fall når Skåne först.

– Vi hoppas att vi inte ska behöva göra det, men om vi måste, så måste vi göra det relativt fort, säger Joakim Holmdahl, som arbetar på Jordbruksverkets enhet för internationella frågor.

Blåtunga är en virussjukdom som drabbar idisslare, till exempel kor och får. Sjukdomen som sprids via svidknott har haft en kraftig utveckling i Europa de senaste åren.

Förutom att djuren lider, så drabbas också uppfödarna av ekonomiska bakslag. I Belgien har till exempel tio procent av fårpopulationen gått åt i sjukdomen.

I höstas upptäcktes blåtunga på ett får på ön Lolland i Danmark, och eftersom sjukdomen är luftburen upprättades genast en övervakningszon med en radie på 15 mil från den smittade gården. 17 kommuner i Skåne innefattades av zonen. 

Om sjukdomen skulle nå Sverige är det just Skåne som främst ligger i riskzonen.

– Får vi ett utbrott i norra Tyskland eller i Danmark är det troligtvis Skåne som drabbas i första hand, men vi förbereder oss söder om Jönköping, säger Joakim Holmdahl.