Uppåkra

Uppåkras utgrävningar lockar allt fler

Det är stort intresse från allmänheten för de arkeologiska utgrävningarna i Uppåkra, utanför Lund. I flera år har arkeologerna förvånats över fynden.  Nu kommer också allmänheten.

På tisdagen besökte omkring 130 personer utgrävningsplatsen.

– Det är spännande. Vi bor nära och vill även se vad som händer hemmavid, säger Ingegerd Bengtsson från Åkarp.

Med jämna mellanrum visas utgrävningsplatsen i Uppåkra upp för allmänheten. Då får man se platsen som har överraskat arkeologerna flera gånger om. Här har man genom åren hittat rester efter hus, unika metallföremål och inte minst rester efter människokroppar. Platsen är välbesökt, under förra året räknar man med att 3 till 4 000 personer besökte platsen.

– Många kommer tillbaka. Och det är folk från hela regionen och även längre ifrån, säger arkeologen Marlena Calitta.