Burlöv

Burlöv får ingen ersättning för begravda asylsökande

Burlövs kommun har inte rätt att få ersättning av Migrationsverket för två begravningar som kommunen betalade för två asylsökande som avled i kommunen. I det ena fallet kostade begravningen 17 650 kronor, i det andra 22 000 kronor.

De pengarna ansåg Burlövs kommun att Migrationsverket borde stå för, men fick nej. Kommunen överklagade i alla instanster och begärde till slut prövningstillstånd i Regeringsrätten. Regeringsrätten tar dock inte upp fallet och därmed gäller domarna som säger att kommunen ska betala.