Skåne

Fler kvinnliga företagare med EU-pengar

Bara vart tredje nytt skånskt företag har startats av en kvinna. Region Skåne får nu mer pengar för att stimulera kvinnor att starta eget. Pengarna kommer från EU:s strukturfonder och ska gå till olika projekt för kvinnor som driver, eller vill starta eget företag.

– De kommer ju att få arbeta med sin självbild och sina visioner med affärsidéer – och jobba konkret med det i övningar och diskussioner, säger Britt Bertolani, arbetspsykolog på Spira Arbetsliv, ett av de företag som fått pengar för projekt riktade till kvinnor.

Majoriteten av alla företag startas och drivs av män. Därför drog regeringen igång ett treårigt nationellt program förra året, för att främja kvinnors företagande i Sverige.  

Inom ramen för det kan alla företag som bedriver näringslivsprojekt i Skåne som riktar sig till kvinnliga företagare söka pengar genom Region Skåne.  

Det nationella målet är att 40 procent av alla nya företag ska startas av kvinnor till 2009. Men i Skåne är siffran lägre. Cirka 32 procent av alla nya företag startades av kvinnor under 2007, vilket är något högre än riksgenomsnittet.  

– Annika Rosing, avdelningschef på enheten för näringslivsutveckling på Region Skåne menar att målet om 40 procent är för snävt satt men tror att EU-pengarna som nu kommit till kan få betydelse på sikt eftersom projektet därmed kan förlängas i ett år.

– Vi kommer inte att nå målet om 40 procent, men vi kommer säkert att närma oss det, säger Annika Rosing.