SKÅNE

Gott om sällsynt kött i Skåne

Det saknas en enhetlig märkning för kött som kommer från djur som fått beta på naturbetesmarker. Därför presenterar nu Naturskyddsföreningen en egen lista. Köttet är sällsynt i större delen av landet men i Skåne finns flera producenter.

– Vi haft en god lönsamhet på spannmål och har därför kunnat fortsätta odla våra åkermarker där djuren har kunnat gå och beta och behålla betesmarkerna istället för att plantera igen dem, förklarar Anita Persson, samordnare för Skånskt Naturbeteskött som finns med på listan.

Någon enhetlig märkning för naturbeteskött finns inte vilket gör det besvärligt för konsumenterna att veta vem man kan lita på och vad man ska fråga efter i affären.

– Man får tyvärr förlita sig på det producenterna skriver och det man kan hitta i butiken, säger Emelie Hansson, jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen.

Skånskt naturbeteskött finns med på Naturskyddsföreningens lista. Anita Persson menar att produktionen av naturbeteskött ger ännu ett värde till naturbetesmarkerna runt om i Skåne.

– Det är ett sätt att få ett mervärde genom att sälja och marknadsföra kött som produceras på dem, säger hon.