Helsingborg

87-årig kvinna ordinerades att ta morfin själv - dog av överdos

Primärvården och hemsjukvården i Helsingborg måste bli bättre på att samarbeta när det gäller hanteringen av läkemedel.

Det konstaterar Socialstyrelsen efter att ha granskat ett fall där en 87-årig kvinna med långvariga och svåra smärtor ordinerades morfin som hon själv skulle ta.

Det var i höstas som en husläkare skrev ut ett morfinpreparat i tablettform tillsammans med morfinplåster till kvinnan som sedan tidigare också hade flera andra läkemedel som hon kunde ta själv. Husläkaren bedömde därför att kvinnan också skulle klara att ta morfintabletterna när hon behövde det.

Däremot tyckte husläkaren att kvinnan behövde hjälp med att byta morfinplåstret. Husläkaren avtalade detta med distriktsköterskan som i sin tur delegerade plåsterbytena till personalen inom hemsjukvården.

Ett par dagar senare hittades kvinnan medvetslös på golvet i sitt hem sedan hon överdoserat de morfinpreparat hon fått. Överdoseringen kunde hävas, men kvinnan var så svag att hon dog ett par dagar senare.

Socialstyrelsen har även tidigare konstaterat att det finns brister i samarbetet mellan primärvården och kommunen i Helsingborg och kommer därför att göra en uppföljning nästa vår.