MALMÖ

Malmö har tiodubblat sina rättvisa inköp

Malmö stads inköp av rättvisemärkta produkter har mer än tiodubblats det senaste året. Malmö blev för två år sedan Sveriges första rättvisemärkta kommun, och nu arbetat kommit igång på allvar.


– Nu när vi har fått igång arbetet har det också gett effekt, säger Lari Pitkä-Kangas, (mp), kommunalråd i Malmö, ordförande för styrgruppen för Fair Trade City.

I maj för två år sedan blev Malmö Sveriges första rättvisemärkta kommun, det innebär bland annat att kommunen ska arbeta för att handla upp fler rättvisemärkta produkter.

2006 handlade Malmö stad upp rättvisemärkta produkter för 150 000 kronor, förra året köpte man för mer än 1,5 miljoner. 900 000 kronor lades på rättvisemärkt kaffe, vilket motsvarar runt 30 procent av Malmö stads totala kaffekonsumtion.

Men totalt sett är upphandlingen av rättvisemärkta produkter fortfarande försvinnande liten, av Malmö stads totala upphandlingsbudget på tre till fyra miljarder kronor utgör de rättvisemärkta varorna bara en promille. Men Lari Pitkä-Kangas tror att det kommer att bli mer.

– Det viktiga är att titta på andra produkter än bara livsmedel och i takt marknaden för det här utvecklas blir det också lättare för kommunerna att köpa in rättvisemärkta produkter, säger han.

Enligt Lari Pitkä-Kangas kan det handla om allt från kläder till byggmaterial.

Emma Rung som arbetar på organisationen Rättvisemärkt hoppas att upphandlingarna kan göras lättare.

– Vi gör en guide tillsammans med några andra parter en guide för att sammanställa riktlinjer och visa på exempel, säger Emma Rung som arbetar på organisationen Rättvisemärkt.