Vomb

Klorläcka vid Vomb

En hälsofarlig kemikalie, natrium hypoklorid, läckte på måndagseftermiddagen ut från ett vattenverk vid Vombsjön.

Läckan upptäcktes 15.15 och räddningstjänst och polis tillkallades. Det var en cistern med 15 ton som läckte. Natrium hypoklorid är frätande och farligt när det reagerar med syre, då bildas klorgas. Läckaget skedde inne i en byggnad, så det var ingen fara för allmänheten.