Skåne

Nu skickas sjuka över Skåne

Det är ovanligt stor brist på vårdplatser inom den skånska sjukvården. Från och med tisdagen så skickas sjuka malmöbor till sjukhuset i Hässleholm. De senaste dagarna har sjukhuset i Trelleborg fått ta emot patienter från Malmö.

– På måndagen saknades 38 platser, och det är jobbigt för dem att flyttas runt. Men vi har totalt 2 000 platser. Om man kommer till något av de stora universitetssjukhusen så kanske man får åka till Trelleborg istället, säger Poul Kongstad, chefsläkare och ansvarig för den övergripande vårdplatskoordinationen i Region Skåne.