Lund

Motivation inte en konstant på jobbet

Att vara omotiverad på jobbet behöver inte alltid vara fel. Det kan tvärtom vara nyttigt ibland. Det visar ny forskning gjord kring kommunanställdas arbetssituation. De som ständigt är mycket motiverade löper större risk att bli utbrända.

– Man behöver gå igenom olika faser i sitt arbete, säger Jonas Lundsten har precis doktorerat i psykologi vid Lunds universitet.

Lundaforskaren Jonas Lundstens forskning bygger på enkäter gjorda med nästan 1 300 kommunanställda över hela landet. Forskningen visar att det överlag finns en mycket stark inre motivation hos de kommunanställda, det vill säga att man känner en stimulans i själva arbetet, men att även yttre motivation som till exempel lön spelar roll.

Att ibland ha perioder där man inte brinner för sitt jobb, kan alltså vara nyttigt. Det som blev tydligt i Jonas Lundstens forskning är att bekräftelse är det absolut viktigaste för att känna motivation på jobbet.