Skåne

Skåne får 400 miljoner till nya vägbyggen

150 miljoner av de 400 miljoner kronor som regeringen ger Skåne ska användas för att bygga ut E22:an. Det står klart sedan delar av de satsningar som regeringen avsätter i sin budget för vägar och järnvägar presenterades på torsdagen.

– Vi får delar av E6:an utbyggd mellan Hurva och Rollsberga och Fjälkinge-Gualöv, säger Gilbert Tribo (fp), regionråd.

Sammanlagt får Skåne 940 miljoner kronor till satsningar på att förbättra det skånska väg- och järnvägsnätet. Förutom E22:an får Skåne också 250 miljoner kronor för att bygga ut den hårt olycksdabbade sträckan på E6:an mellan Trelleborg och Vellinge.

540 miljoner ska gå till att förbättra järnvägen men ingen av de satsningar på järnvägen som förra året fick stryka på foten när regeringen tvingade Banverket att banta sin investeringsplan finns med, konstaterar regionrådet Christine Axelsson (s) som är kritisk till den borgerliga regeringens infrastruktursatsningar.

För Skånes del sköts investeringar motsvarande fem miljarder på framtiden, pengar som skulle gå till utbyggnaden av till exempel Södra stambanan, Västkustbanan, Lommabanan, Söderåsbanan och Trelleborgsbanan.

De pengar som Skåne nu fått till E22:an är enbart tänkta att användas för projekt som kan starta redan under 2009-2010. Både Hurva-Rolsberga och Fjälkinge-Gualöv är sträckor där man kan bygga längs med den befintliga vägen och där inga omdragningar krävs.