Skåne

Studenter kritiska till rabatt från Region Skåne

Lunds Universitets studentkårer är kritiska till att den av Region Skånes kollektivtrafiknämd nu klubbade studentrabatten, som införs hos Skånetrafiken på Skånekortet, endast blev 20 procent, och inte 35 procent, som föreslagits.

Studentrabatten gäller endast pendlande över minst sex zoner.

Studenter vid högskolorna i Malmö och Kristianstad pendlar i regel mindre än sex zoner och får då ingen studentrabatt överhuvudtaget.