LUND

Ny placering på flyktingbostäder

Lunds flyktingbostäder kommer både att flyttas och renoveras. Det kommer kommunen med all säkerhet att besluta i höst.

– Det är bra att de ska läggas på ställen där det finns kollektivtrafik och butiker i närheten, säger Per-Olof Järvegren, chef för serviceförvaltningen i Lund.

De så kallade genomgångsbostäderna, bostäder där flyktingar bor i väntan på att en permanent bostadslösning ska ordnas, har legat på Vävaregatan i Lund i snart 20 år. Men nu ska bostäderna renoveras och flyttas.

13 av bostäderna förläggs till Östra Torn. Nio bostäder kommer att upprättas på väster, strax intill Folkparken.

Nu väntar man bara på att bygglovet ska godkännas och att beslutet ska klubbas igenom i kommunfullmäktige i slutet av november.

– De renoverade bostäderna kommer att ge ett modernt intryck, som vilka bostäder som helst, säger Per-Olof Järvegren.