Skåne

Avspärrningar efter blåtungesmitta utökas

Ytterligare två djurbesättningar i Halland har smittats av blåtunga. En av gårdarna ligger i Laholm, en bit från de gårdar där man tidigare hittat smittade djur. Det här gör att det tidigare spärrområdet måste göras större och sträcker sig nu in i Skåne.

– Man behöver göra vissa justeringar, säger Carl Danielsson, krisberedskapssamordnare på Jordbruksverket

Det är inte klart exakt var gränserna för det nya spärrområdet kommer att gå. Men i Skåne berörs de norra delarna av Hässleholms kommun och större delen av Örkelljunga kommun. Inom spärrområdet är det förbjudet att transportera djur som är idisslare. Bara i undantagsfall kan man få tillstånd från jordbruksverket att skicka djur till slakt.

Man håller på att vaccinera alla djur som kan drabbas inom 150 kilometer från de smittade gårdarna. Men det nya fallet i Laholm gör att man kommer att satsa extra resurser på vaccinering och provtagning inom det utökade spärrområdet.