MALMÖ

Hemtjänstens språkbank används för lite

Det går trögt för Malmös nya språkbank inom hemtjänsten. Sedan årsskiftet har man samlat hemtjänstpersonal som pratar andra språk än svenska i banken för att de ska kunna besöka äldre som inte kan svenska.

– Jag anmälde mig för att vårdtagarna behöver den här livskvaliteten och säkerheten att kunna prata med andra som pratar samma språk. Allt kommer inte fram med kroppsspråk eller teckenspråk, säger undersköterskan Galo Martinez.

Han pratar flytande spanska och är med i Malmös språkbank. I vanliga fall jobbar han inom hemtjänsten i Fosie men när någon av dem äldre som bara pratar spanska behöver hjälp kan han åka hem och hjälpa, oavsett var de bor.

Sedan årsskiftet har språkbanken varit igång på riktigt, men det har varit trögt. Idag har man ett 30-tal knutna undersköterskor och en hel del olika språk representerade.

Christina Moberg är projektledare för Hemtjänst på olika språk, ett projekt som får tre miljoner kronor om året av staten. Enligt henne finns det många äldre som inte pratar svenska som skulle behöva hjälp på sitt eget språk men språkbanken används alldeles för dåligt.

– Den inventering vi gjorde förra sommaren visade att det fanns 356 personer med hemtjänst i Malmö som skulle behöva andra språk. Men hemtjänsten är en stor organisation, personalen är stressad och det blir en extra uppgift att skaffa fram annan personal, analyserar Christina Moberg.