SKÅNE

Regionen hyr in allt mer personal

Region Skånes kostnader för inhyrd personal skenade iväg rejält under det första halvåret i år. 30 miljoner kronor har spenderats, vilket är tre gånger så mycket som under första halvåret 2007.

– Vi har ett hårt ekonomiskt tryck i regionen, vi behöver spara pengar. Det har gjort att vi bara har anställt de resurser vi behöver, säger Marie Christenson, chef för personalstrategiska avdelningen inom Region Skåne.

Det är fortfarande landsbygdens vårdcentraler som är Region Skånes problembarn när det gäller att rekrytera fast personal, men även luckor inne på sjukhusen, till exempel bland operationssjuksköterskor täpps i allt större omfattning igen med inhyrd personal från bemanningsföretag. Och sånt kostar.

Region Skåne har som policy att bara hyra in personal när det rör sig om akuta fall, och att de skenande kostnaderna skulle hänga samman med att man nu börjat tumma på de principerna är fel.

– Det är för tidigt att säga så. Vi har inte haft någon diskussion om att detta är en så bra lösning att vi kommer lösa alla våra rekryteringsproblem med inhyrd personal, säger Marie Christenson.