Personalbrist hotar på Trelleborgs lasarett

Bristen på sjuksköterskor kan göra att lasarettet i Trelleborgs tvingas stänga avdelningar i höst.
Enligt sjukhusledningen behöver man hyra in personal från bemanningsföretag för att hålla alla avdelningar öppna men Region Skåne vill stoppa sjukhusen från att anlita bemanningsföretag efter semestern. Sjukhuschefen Fredrik Fexner i Trelleborg räknar med att man måsta dra in 42 vårdplatser om lasarettet inte får använda sig av bemanningsföretag för att lösa personalbristen. Det kan innebära att flera avdelningar tvingas stänga bland annat den för patienter som drabbats av stroke. Fexner hoppas på uppskov från Regionen för att få ta in personal från bemanningsföretag. Även på universitetssjukhuset MAS i Malmö räknar man med att behöva ta in personal från bemanningsföretag för att klara hösten, säger personalchefen Alf Nilsson.