Färre passagerare på HH-leden

Färjeresande på norra Öresund minskade märkbart under maj jämfört med maj i fjol. Sundsbussarna förlorade 30 000 kunder vilket är var femte passagerare. Det större rederiet Scandlines minskade med 25 000, vilket motsvarar tre procent.
Totalt åkte en dryg miljon fotpassagerare via Helsingborg under maj. Antalet bilar minskade dessutom med sex procent på Scandlines. Däremot ökade biltrafiken på HH-ferries med tio procent. HH-ferries har därmed tagit en tredjedel av fordonstransporterna via Helsingborg. Också Oslofärjan från Helsingborg noterar en nergång på 30 procent jämfört med maj i fjol.