Grundstött fartyg till Landskrona

Det Antigua-registrerade lastfartyg som gick på grund strax söder om Falsterbo i går förmiddags har under morgonen eskorterats av Kustbevakningen för reparation vid varvet i Landskrona.
Vid grundstötningen fick fartyget en 45 meter lång reva i botten av skrovet och omkring 3-tusen liter dieselolja läckte ut, men den har under natten dunstat bort. Totalt fanns 17 kubikmeter dieselolja ombord i fartygets bunkertankar och den olja som fanns kvar har pumpats över i ett av Kustbevakningens miljöfartyg. Det är fortfarande oklart varför fartyget gick på grund. Fartyget som var lastat med sågat virke var på väg från Riga i Lettland till Goole i England när det gick på grund.