Kustbevakningen vill köpa bogserfartyg

För att möta det ökande hotet från allt fler oljetransporter i Östersjön, vill Kustbevakningen köpa in tre fartyg som kan bogsera ett havererat fartyg ut till havs.
Enligt Tomas Fagö, som är chef på Kustbevakningens räddningstjänst, är bogsering den enda riktigt effektiva metoden för att hindra oljan att nå land.