Socialstyrelsen granskar institut

Socialstyrelsen har inlett en granskning av Ramlösa forskningsinstitut i Helsingborg, efter att flera klagomål har kommit in.
Enligt Helsingborgs Dagblad har den som förestår institutet inte någon svensk läkarlegitimation, men har ändå skrivit ut receptbelagd medicin. Verksamheten på Ramlösa Forskningsinstitut har pågått under flera år och vänder sig till bland annat patienter med cancer, elöverkänslighet och symptom på utbrändhet. Klinikchefen saknar svensk sjuksköterske- och läkarlegitimation, men ger ändå sprutor, sätter dropp och ordinerar och tolkar blodanalyser. Eftersom kliniken har kontakt med en legitimerad läkare kan man dessutom ordinera mediciner utan att patienten själv fått träffa läkaren. - Vi har begärt in yttranden från de ansvariga och sen kommer vi att fatta beslut om hur vi ska gå vidare med detta, säger Ewa Wressmark, ställföreträdande chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet.