Små toaletter gav höga böter

Lunds kommun måste nu betala ett vite på 100 000 kronor för att arbetsförhållandena på äldreboendet Papegojelyckan är dåliga.
Det har kammarrätten nu fastställt. Bland annat har toaletterna varit så trånga att arbetsmiljöverket förbjudit personalen att hjälpa de boende vid toalettbesök. Men det här har inte efterlevts. Lunds kommun har förtydligat reglerna, vilket innebär att de boende som behöver hjälp får det på speciella och rymligare handikapptoaletter.