Banverket måste låna till Citytunneln

Banverket hoppas nu kunna låna pengar för att slippa ytterligare förseningar för Citytunnelprojektet i Malmö.
Tidigare i våras beordrade regeringen Banverket att spara fem och en halv miljarder och i dag gav man besked vilka järnvägsprojekt som måste skjutas på framtiden. Medan Citytunneln alltså ska lånefinansieras så skjuts bland annat Västkustbanans dubbelspår mellan Helsingborg och Ängelholm samt utbyggnaden av Staffanstorpsbanan på framtiden.