Tullare kan förlora sina jobb

Tullverket ska spara 84 miljoner kronor från år 2004. Det här kan betyda att mellan 150 och 200 tulltjänstemän i Sverige förlorar sina jobb.
Men hur Skåne påverkas är ännu så länge osäkert. Tullverket utreder nu hur det ska sparas. Sparkravet är en effekt av det rationaliseringskrav som riksdagen och regeringen lagt på statliga myndigheter. En annan anledning är att EU nästa år får tio nya medlemmar, bland annat Polen och de baltiska länderna. Det här innebär att importen av tullpliktiga varor minskar, och därmed också behovet av tulltjänstemän.