Försäkringskassans nya system kritiseras

Sjukskrivningskostnaderna i Region Skåne kommer att öka med tiotals miljoner när arbetsgivaren ta över kostnaderna för den tredje sjukskrivningsveckan den första juli i år.
Men Försäkringskassan gör det för svårt för de arbetsgivare som vill rehabilitera sina anställda. - Försäkringskassan är en decentraliserad organisation och det innebär att vi måste ha kontakt med många olika försäkringskassor och det är komplicerat, säger Alf Nilsson som är personalchef på Universitetssjukhuset MAS. Men Kurt Inge Persson, som är chef på Försäkringskassan i Skåne, tillbakavisar kritiken och säger att det system som finns är bra: - Ur den försäkrades synpunkt är den här sammanhållande hanteringenen fördel, säger han. Vi försöker reducera antalet kontakter för de stora arbetsgivarna, fortsätter han.