Försäkringar täcker moskéuppbyggnaden

Det kommer att kosta 15 miljoner kronor att bygga upp skolbyggnaderna vid Islamic Center. Men trots att det nu står klart att branden var anlagd kommer försäkringsbolagen att stå för kostnaderna.
Men innan uppbyggnaden av skolbyggnaderna börjar ska moskén saneras.