Länsstyrelsen godkänner plan för Citytunneln

Länsstyrelsen godkänner i ett yttrande Banverkets järnvägsplan för Citytunneln och förbindelsespåret vid Vintrie.
Järnvägsplanen är enligt länsstyrelsen acceptabel men de närmare villkoren och förutsättningarna kommer att prövas av miljödomstolen.