Pumpning av olja ur förlist fartyg inleds

Arbetet med att pumpa upp olja ur det förlista kinesiska lastfartyget Fu Shan Hai som ligger på botten norr om den danska ön Bornholm inleddes på tosdagsmorgonen.
Pumpningen har försenats flera gånger på grund av hög sjö. Just nu försöker man fästa en borrmaskin vid fartygets skrov för att sedan kunna börja pumpa upp oljan.