Var femte niondeklassare i Malmö underkänns

Antalet elever som går ut nionde klass med underkända betyg i Malmö har endast minskat marginellt sedan i fjol.
19 procent, eller ungefär var femte Malmöelev, fick i betyget underkänd i svenska, engelska eller matematik. I fjol var siffran 20 procent. Det här innebär att eleverna inte kan söka till gymnasiet. Den stadsdel som är sämst är Rosengård. Stadsdelens fyra grundskolor är de fyra skolor i hela Malmö som har det högsta antalet underkända elever. - Det här beror främst på elevernas dåliga kunskaper i svenska. Har man dålig svenska är det svårt att tillgodose sig resten av undervisningen, säger Eva Petrov som är utvecklingssamordnare i Rosengård. För att förbättra elevernas svenska kommer man i höst att starta ett nytt språkprojekt på alla skolor i Rosengård. Allra sämst var Värner-Rydénskolan och Rosengårdskolan där hela 53 procent av eleverna blev underkända i något av kärnämnena. Skillnaden mellan skolorna i Malmö är stora. Bäst bland de kommunala skolorna var Bergaskolan i stadsdelen Limhamn där endast 2 procent av eleverna blev underkända. - Men de underkända eleverna kommer att komma in på gymnasiet i alla fall. På de individuella programmen, säger Eva Petrov.