Socialnämnden kritiseras av Länsstyrelsen

Socialnämnden i Lund har fått stark kritik av Länsstyrelsen för sitt agerande i ett fall då en kvinna för två år sedan hittades misshandlad till döds i sitt hem.
Socialnämnden beskylls för dålig insikt, dokumentation och förståelse för fallet. - Vi får ta åt oss av kritiken och se om vi gjorde något fel, säger Staffan Althini, som är socialdirektör i Lund. Kvinnan hade under flera år misshandlats och hotats av sin man. De sociala myndigheterna kunde inte erbjuda tillräckligt skydd, och den 2 maj 2001 hittades kvinnan misshandlad till döds i sitt badkar. Staffan Althini säger att man lärt sig mycket av den tragiska händelsen. - Nu har vi välfungerande jourer för både kvinnor, män och barn. Kvinnan hade under flera år misshandlats och hotats av sin man. De sociala myndigheterna kunde inte erbjuda tillräckligt skydd och den 2 Maj 2001 hittades kvinnan misshandlad till döds i sitt badkar. Staffan Althini säger att man lärt sig mycket av den tragiska händelsen. - Nu har vi välfungerande jourer för både kvinnor, män och barn.