"Egenföretagare" kan avvisas efter nytt beslut

Utländska arbetare kan avvisas från Sverige, trots att de är registrerade som egna företagare. Det slår Utlänningsnämnden fast i ett beslut och därmed försvårar man för de skånska affärsmän som tjänar pengar på att importera lågavlönade arbetare från Östeuropa.
Genom att göra arbetarna till delägare och egenföretagare har företagarna kunnat komma undan kravet på arbetstillstånd och minimilöner. Ett pilotfall har drivits för att reda ut vilka regler som gäller och Utlänningsnämndens beslut i det fallet kommer att bli vägledande. - Det här beslutet är ett verktyg för oss för att reda ut vilka av de utländska egenföretagarna som egentligen är anställda, säger Hans Emanuelson, chef på Migrationsverkets södra region.