Lunds kommun slutar hyra in personal

Lunds kommun planerar att sluta anlita bemanningsföretag. Orsaken är att kostnaden för inhyrd personal har ökat kraftigt de senaste åren. Förra året låg den på elva miljoner kronor.
- Vi för en diskussion för tillfället och överväger att införa ett förbud att anlita externa bemanningsföretag, säger Seth Pettersson, förvaltningschef för vård och omsorg. Måste spara pengar Det är vård och omsorg som står för den största kostnaden. Förra året betalade vård- och omsorgsförvaltningen 9,3 miljoner kronor för inhyrd personal samtidigt som förvaltningen måste spara omkring 23,2 miljoner kronor. - Det är mycket bekymmersamt eftersom det inte finns budgeterat några pengar till det, säger Seth Pettersson. Befintlig personal får arbeta mer Orsakerna till att kostnaderna för inhyrd personal ökar är att sjukfrånvaron stigit och att det är svårt att rekrytera sjuksköterskor. Om kommunen bestämmer sig för att sluta använda bemanningsföretagen innebär det större påfrestningar för den befintliga personalen. - Det betyder ju att man får utnyttja befintlig personal mer än vad vi gör i dag, vilket leder till att påfrestningen på personalen ökar, säger Seth Pettersson.