Högsta domstolen tar inte upp löneskillnad

Högsta domstolen bestämde idag att inte bevilja prövningstillstånd för ett lönediskrimineringsmål som rörde löner vid Länsstyrelsen i Malmö.
Akademikerfacket SSR förlorade i våras tvisten i Arbetsdomstolen och i och med att högsta domstolen inte tar upp målet står den domen fast. Kvinna fick lägre lön Det var 1999 som Länsstyrelsen i Malmö skulle rekrytera tre socialkonsulenter till två fasta tjänster och ett vikariat. En kvinna fick en av de fasta tjänsterna och två män fick de andra tjänsterna. Kvinnan hade tidigare arbetat som vikarie på Länsstyrelsen och rekryterades därför internt, medan männen rekryterades externt. Kvinnan fick 2000 kronor mindre i månadslön än männen. Marknadskrafter orsak till löneskillnad Arbetsgivaren hänvisade i Arbetsdomstolen till marknadskrafterna som skäl till att männens löner skulle vara högre än kvinnans, något som Högsta domstolen i sitt beslut framhåller. Christin Johansson, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR, säger att marknadskrafterna fått alltför stor betydelse när man resonerat i domstolarna. – Det gör att det i princip är fritt fram för arbetsgivarna att sätta den lön de vill, med hänvisning till marknadskrafterna, trots att det enligt vårt förmenande inte fanns någon marknad då det var 50 sökande till aktuella tjänster. Kvinnan som SSR begärde resning för bedömdes som mer meriterad än en av de manliga kamraterna som enbart fick ett vikariat. – Trots det lyckas domstolarna hänvisa till marknadskrafterna och det är en skam, säger Christin Johansson. SSR fortsätter sitt arbete Enligt Christin Johansson kan dagens dom försvåra framtida lönediskrimineringsmål men hon understryker att detta inte kommer att hindra SSR:s arbete för jämställda löner. – Vi kommer inte att dra oss för att gå till Arbetsdomstolen på nytt om så krävs för att uppnå jämställda löner.