Nytt vaccin mot ungdomsdiabetes

Forskare vid Lunds universitet kan vara på väg mot ett framtida vaccin mot ungdomsdiabetes.
Vaccinet består av ett protein som sprutas in i underhuden för att hindra kroppens immunförsvar att angripa de insulinproducerande cellerna. I den första kliniska studien som nyligen avslutades, där ett fyrtiotal patienter ingick, har man kunnat se att några av patienterna i de olika dosgrupperna faktiskt ökade sin egen insulinproduktion. – I en av dosgrupperna såg vi en ökning av patienternas förmåga att producera eget insulin. Det hade inte jag räknat med, så det är positivt. Dessutom har vi inte några rapporter om biverkningar, säger Åke Lernmark, professor i diabetesforskning vid Lunds Universitet. Det vaccin som nu tagits fram och provats bland 47 patienter med lindrig typ I diabetes innehåller proteinet GAD, glutaminsyredekarbonat. GAD är ett ämne som finns naturligt i kroppen men som hos vissa personer gör att det egna immunförsvaret angriper och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln. Genom att spruta in GAD i underhuden hos dessa personer vill man förmå kroppens immunförsvar att angripa det insprutade gaddet istället. Metoden har under flera år testats på djur och testas nu på en liten grupp patienter som redan har sjukdomen. Åke Lernmark försöker nu samla till en studie av betydligt fler patienter för att se om vaccinet verkligen har effekt. I framtiden hoppas man på ett vaccin som kan förebygga typ I diabetes, där man vaccinerar barn med ärftlig risk för att utveckla sjukdomen. Men vägen dit är lång. – Ja, en fas III studie skulle man kunna vara klar med om ungefär tre år. Efter det tar väl varje steg två till tre år. Man måste alltså räkna med att det i bästa fall tar tio år innan vi är på den nivån att vi kan vaccinera mot typ I diabetes hos småbarn, säger Åke Lernmark.