Rosengårdspolitiker stödjer kritik mot polisen

Flera politiker från olika partier i Rosengårds stadsdelsfullmäktige i Malmö sluter upp i kritiken mot att polisen fokuserade på ett internt motiv till branden på moskéområdet i Malmö i april.
I en insändare i Sydsvenskan idag, underskriven av elva politiker från olika partier, skriver man att spekulationerna kring vem som ligger bakom moskébranden hotar att skada Islamic Center, och den öppenhet man haft. – Moskén har varit öppen för precis alla som velat komma in där och få information om islam. Vi vill ge vårt stöd till ledningen för Islamic Center och hoppas att de ska fortsätta sitt interkulturella arbete, säger socialdemokraten Andreas Konstantinides, som är en av dem som skrivit under insändaren. Han säger att de har förståelse för polisens arbete, men att man inte borde ha fokuserat helt på ett inre motiv när man lämnade informationen om att branden var anlagd. – Man skulle ha lämnat alla dörrar öppna till dess man hade mera bevis, säger Konstantinides.