Fler barn på Motetten

Vården på förskolan Motetten riskerar bli sämre för hörselskadade barn när Fosie stadsdelsförvaltning måste spara. Man har nämligen beslutat att minska personaltätheten på skolans specialavdelningar för hörselskadade barn.
Monique Strömsnäs är förälder till ett av barnen och hon är upprörd. - Jag tycker att det är förfärligt att man slår mot dem som de som är mest utsatta i samhället – handikappade barn som är helt beroende av den hjälp som de kan få från samhället. Nedskärningarna innebär att antalet barn på de tre specialavdelningarna för hörselskadade barn på Motettens förskola ska ökas från 32 till 37 barn. Föräldrarna till barnen har tillsammans skrivit protestbrev till stadsdelsförvaltningen. Och flera organisationer och föreningar som till exempel Skånes dövas pensionärsförening stöder föräldrarnas kamp mot nedskärningarna. Joakim Strömsnäs är pappa till en femårig pojke som går på förskolan och han menar att barnen kommer drabbas hårt. - De här barnen är i oerhört stort behov av att ha många vuxna omkring sig eftersom de inte kan ta instruktioner som valigt utan måste ha ögonkontakt.