Sämre säkerhet inom byggbranschen

Säkerheten på byggarbetsplatserna har blivit mycket sämre de senaste åren.
Bara i Skåne har fallolyckorna ökat med en tredjedel på drygt tio år och i hela landet har 26 personer omkommit till följd av olyckor inom bygg- och anläggningsbranschen. Arbetsmiljöinspektionen har granskat 60 byggarbetsplatser i Skåne och tre byggen stoppades genast fram tills dess att bristerna har åtgärdats. – Orsaken till att vi stoppade arbetet på dessa tre byggarbetsplatser är att vi ansåg att det förelåg risk för liv och hälsa, säger arbetsmiljöinspektör Jörgen Malmros. Enligt Jörgen Malmros är den sämre arbetsmiljön främst ett resultat av de förkortade byggtiderna som pressar fram ett snabbare tempo på byggarbetsplatserna. – Vid stress slarvar man med säkerheten, säger han.